Bilimsel Makale Türleri ve Özellikleri – A’dan Z’ye

06 Eylül, 14:09

Bilimsel makaleler, yazılma amaçlarına ve yöntemlerine göre farklı başlıklar altında değerlendirilmektedir. Bu yazımızda A’dan Z’ye bilimsel makale türlerini ve özelliklerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca akademik makale çevirisi hakkında da birtakım bilgiler paylaşacağız.

Araştırma Makalesi

Araştırma makalesi, araştırmalardan elde edilen verilerin tüm raporlarını yayımlamak için kullanılan en yaygın makale türüdür. Doçentlik kriterlerinde en fazla puanı alan araştırma makalesi; orijinal makale ya da makale olarak da adlandırılabilir. Giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma olmak üzere dört bölümden oluşur. Ortalama 3000 ila 6000 kelime arasında yazılır ancak 12.000 kelime yazılan makaleler de vardır. Bu makale için iyi bir zaman yatırımı gerekir.

Olgu Sunumu


Olgu sunumu makale türünün yazılma amacı, vakalardaki ilginç ve sıra dışı durumların diğer bilim insanlarına bildirilmesidir. Bu makale türü sayesinde bilim insanları da ilginç bir durum karşısında nasıl davranacakları ya da bu olgularla karşılaşabilecekleri fikrine sahip olur. Oldukça değerli ve prestijli makale türü olan olgu sunumu, tercüme hizmetiyle farklı dillere de çevirilir ve farklı ülkelerdeki bilim insanlarına da fayda sağlar.

Derleme


Uluslararası bilim camiası için oldukça prestijli makale türlerinden olan derleme, alanında uzman olduğunuzun göstergesidir. Bir derleme davetiyesi alabilmeniz için o alanda bilir kişi olmanız gerekir. Uzman olduğunuz alanda kaliteli makaleler üretiyorsanız derleme davetiyesi alma ihtimaliniz çok yüksektir.
Derleme yazacağınız konu hakkında daha önce en az 2 orijinal makale yazmanız gerekir. Bu kriteri sağlayamıyorsanız derlemenizin yayımlanma ihtimali düşer. İki yazarlı derlemeyse yazarlardan birinin bu kriteri sağlaması yeterlidir.

Editöre Mektup


Etki değeri yüksek olan bir dergide editöre mektup makalenizi yayımladığınızda Amerika’daki ve Avrupa’daki bilim insanlarından değer görebilirsiniz. Editöre mektup makalenizi yayımlamanız, konu hakkındaki görüşlerinizin beğenildiği anlamına gelir. Bu görüşler, dergide yayımlanmış bir makaleye karşı olabileceği gibi bir düzeltme ya da ekleme de olabilir. Editörün konu hakkında gözden kaçırdığı detayı fark etmeniz, konu hakkında bilgili olduğunuzu gösterir.

Klinik Çalışma ( Clinical Trial )

Tıp alanındaki klinik çalışmaları içerisine alan makale türüdür. Özellikle hasta grupları ile yapılan kontrollü çalışmaların metodlarını, uygulamasını ve sonuçlarını içerir. Hastaya bir madde verip etkisine bakacaksanız, hasta üzerinde deney yapacaksanız ya da ilacın etkisini kontrol edecekseniz bu çalışmalar klinik çalışmaları içerisinde yer alır ancak özel etik izinlerin alınması gerekmektedir.

Meta – Analiz Derleme

Meta – analiz derlemeler, derlemelere benzer ancak aralarında bir fark vardır. Derlenen makalelerdeki bir istatistik yöntemiyle değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeden bir sonuç çıkarılması, meta – analiz derlemedir. Tıpkı derleme gibi literatür tarama yöntemi kullanılır ancak derlemelerde bulunmayan bulgular kısmı, meta – analiz derlemelerde bulunur.