Çeviri Hatalarının Getirebileceği 3 Kritik Sorun

Çeviri yaratıcılık, deneyim ve analitik düşünme becerisi gerektiren bir sanattır. Kaynak metinden ortaya çıkarılan yeni metin bir sanat eseri olarak görülebilir. Kusursuz bir çeviri sıfır hatadan ibaret değildir. Kusursuz bir çeviri içerik-anlam bütünlüğü ve yorumlamanın bir araya gelmesiyle oluşur. 

Çeviri hataları çok büyük sorunlara yol açabilir. Çeviri alanına göre bu sorunlar ticari ilişkileri bozabilir, hukuki sorunlara neden olabilir, ikili anlaşmazlıklar doğurabilir. Hatta siyasi alandaki çeviri hataları politik sıkıntılar da yaratabilir.

Çeviri hatalarının getirebileceği sorunlar felaket boyutunda olabilir. Çeviri hatalarından kaynaklanan içinden çıkılmaz karışıklıklar meydana gelebilir. Medikal ve tıp çevirilerinde hata kabl edilemez. Kılavuz çevirilerinde de hata kabul edilemez. Çeviri hatalarından kaynaklanabilecek en önemli üç sorunu şöyle dile getirebiliriz:

Tıp Ve Medikal Alanında Çeviri Hatasından Kaynaklı Sağlık Sorunlarının Yaşanması

Tıp ve medikal alanında çeviri hataları kesinlikle olmaması gereken hatalardır. En ufak bir kelime hatası bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hasta raporlarının çevirisinde yapılacak hatalar hastanın tedavi sürecini etkiler.

Medikal alanda açıklayıcı çevirilerde hata yapılması medikal aletlerin yanlış kullanılmasına neden olabilir. Tıp ve medikal alanında profesyonel çeviriyi bu alanlarda uzmanlaşmış çevirmenlerin yapması gerekir. Tıp diline ve teknik dile hâkim çevirmenler bu alanlarda çalışmalıdır. Sağlık alanında yapılacak her çeviri birkaç kez kontrollerden geçirilmelidir. Tıbbi çeviri her zaman uzmanlık gerektiren bir alandır.

Hukuk Ve Ticaret Alanındaki Çeviri Hatalarının Yaratabileceği Olumsuz Durumlar

Uluslararası ticari ilişkilerde çevirinin rolü oldukça fazladır. İş görüşmeleri, teklifler, anlaşmalar gibi birçok ticari iletişim alanında ticari çeviriden yararlanılır. Şirketler kendi çıkarları doğrultusunda uluslararası ilişkilerini yönlendirmek ister. Ticari çeviride yapılacak hatalar şirketlerin çok bürük zarar etmesine neden olabilir.

Ufak bir hata ticari kayıplar yaşatabilir. Hukuk alanında çeviri hayati önem taşır. Doğru ifade edilemeyen hukuki çeviriler şirketlerin ya da şahısların hayatını olumsuz etkiler. Mahkeme kayıtlarının ya da savunma kayıtlarının gerektiği gibi tercüme edilememesi durumunda haksız yere hüküm giyme söz konusu olabilir. Hukuki çeviri çevirisi beklenen dilde hukuk alanında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılmalıdır

Simültane ev Ardıl Çeviride Yapılan Hataların Meydana Getireceği Olumsuzluklar

Eş zamanlı çevirinin farklı türleri olan simültane ve ardıl çeviri oldukça hassas çevirilerdir.  Anlık, sözlü çeviri türleri olan simültane ve ardıl çeviride konuşmacıların her söylediği anında en doğru şekilde aktarılmalıdır. Önemli bir konferans, seminer ya da toplantıda sözlü çeviride hata yapılması içinden çıkılamaz sorunlara neden olabilir. Konferanslarda çeviri hatası dinleyicilerin konuşmacıyla bağ kurmasını engeller. “Konferans Tercümelerinde Simultane Çevirinin Önemi” başlıklı yazımızda konferanslarda simültane çevirinin önemine değinmiştik. Online çeviride de iki kişinin anlaşmasını engelleyecek hatalar yapılabilir. Bu durumda geri döndürülemez iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Sözel ve yazılı çeviride yapılabilecek çeviri hataları hayati sorunlara yol açabilir. Çevirmenlerin her sözcüğü hesaplayarak çevirmesi gerekir.

Bültene Kayıt Ol!
Tüm Gelişmelerden Haberdar ol!
İlginizi Çekebilir
whatsapp