Çince, Korece ve Japonca Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çin, Japon ve Kore birçok açıdan birbirine benzetilir. Hatta bu ülkelerin insanlarını birbirinden ayırt etmek de zordur.

Bu üç ülke dışarıdan bakınca birbirine benzer gözükse de derin kültürel farklılıklarla birbirlerinden ayrılır. Çince, Korece ve Japonca arasındaki farklar konuşulan diller benzer gelse de birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.

Japonca Dilinin Özellikleri

Japonca’da dilin temel olarak dayandığı beş ses vardır: A-I-U-E-O.

Japonca sözcükler n sesiyle ya da bir ünlü sesle biter. Japonca’nın yazı biçimi Kanji eski Çin’den alınmıştır. Hiragane ve katagana olmak üzere iki ayrı fonetik alfabesi vardır.

Kanji alfabesi resim karakterlerden oluşur. Bu resim karakterler yani kanjiler zamanla değişime uğramıştır. Modern Japoncada kanjiler simgeledikleri nesnelere benzerler.

Korece Dilinin Özellikleri

Korece sondan eklemeli bir dildir. 15. yüzyıla kadar eski Çin yazı sistemini kullanan Kore daha sonra daha çağdaş bir alfabe yaratıyor.

Kore alfabesi Hangıl Moğol ve Çin yazı sistemlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Heceler kare şeklini oluşturacak şekilde oluşur. Yani harfler yan yana birleşmez.

Korece de cümleler resmi ve samimi form olarak iki şekilde kurulur. Kore dilinde Japoncaya göre çok daha fazla ünsüz ses bulunur.

Çince Dilinin Özellikleri

Çince simgesel grafiklerden oluşan bir dildir. Çok sesli bir dil olan Çincede sözcüklerde farklı ses tonu özellikleri bulunur. Çince kelimelerinin müzik notaları gibi ayrı tonları vardır. Çincede harfler yerine şekiller vardır.

Çince Korece ve Japoncaya temel olsa da konuşma dili olarak bu dillerden oldukça farklıdır. Japonca Korece dillerinde tonlu sesler ünsüzleşmezken Çincede ünsüzleşebilir. Çince sözcüler 350 farklı heceyle seslendirilebilir. Çincede tonlama çok önemlidir.

Çince, Korece ve Japonca Benzerliğinin Nedeni

Bu üç dilin benzerliğinin nedeni kullanılan alfabedir. Eski Çin alfabesi temelli alfabeler kullanılırlar. Ancak Japonca ve Korecede alfabe daha farklılaşmıştır. Diğer dillerden farklı olarak harf değil simge resimlerden oluşan alfabeleri birbirine benzer.

Ünlü, ünsüz yapılarıyla ve ses tonlamalarıyla birbirlerinden ayrılırlar. Üç dilin de temeli eski Çinceye dayanır. Çincede tonlama daha önemlidir. Konuşmada dilsel farklılıklar oldukça açık şekilde belli olur. Ama temelde sözcük yapıları benzerdir.

Üç dili de konuşmak yazmaktan daha kolaydır. Üç dili duyduğunuzda birbirinden ayırmak için ses tonlamalarına ve sözcük bitişlerine dikkat etmeniz gerekir. İnişli çıkışlı ses tonları üç dilde de yoğundur. Bazı sesler yüksek tonda bazı sesler alçak tonda çıkar.

Çinceyi Japonca ve Korece’den ayıran bir diğer özellik de bu dillere göre çok yüksek sesle konuşuluyor olmasıdır. Yani kalabalık ortamlarda Çinliler daha yüksek sesle konuşurlar. İnsanlar her ne kadar bu üç dili birbirinin aynı sansa da aralarında büyük farklar vardır. Üç dil arasında görülen benzerlikler ve farklar dil öğrenmede kolaylıklar sağlayabilir.

Focus Tercüme Bürosu olarak ticari dünyada başarınız için 50 farklı dilde size hizmet sunuyoruz. Kaliteli, hızlı ve hatasız iş teslimleri ile projelerinize değer katmak için her zaman yanınızda oluyoruz.

Bültene Kayıt Ol!
Tüm Gelişmelerden Haberdar ol!
İlginizi Çekebilir
whatsapp