Dil Ailelerinin Birbirine Benzerliği

Günümüzde dünya genelinde ortalama 3000 ile 3500 arasında dil konuşulduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte bu konuda net bir bilgi yoktur. Bu durumun esas nedeni ise lehçelerin dil sayılıp sayılmayacağı ile ilgili var olan görüş ayrılığıdır. Buna ek olarak henüz incelenmemiş olan pek çok dil bulunur.

Bilinen diller incelendiğinde ise birçok açıdan aralarında benzerlik olduğu görünür. Gerek yapısı gerekse kökeni açısından olsun bazı diller birbiriyle benzerlik gösterir. Bu tür benzerlikler dil akrabalığı olarak adlandırılır.

Birbiri ile akraba olan dilleri konulan toplumların da arasında bağ olduğunu düşünmek yanlış olur. Bazı akraba dilleri konuşan uluslar aynı soydan gelebilir. Bununla birlikte bu ulusların birbirinden bağımsız olan soylardan gelme ihtimali de bulunur.

Dil ailelerinin birbirine olan benzerliği ise iki farklı açıdan incelenir. Bunlar dilin yapısı ve kökeni şeklindedir. Focus Tercüme olarak sözlü ya da yazılı tüm çeviri hizmetlerinde hatasız, kaliteli ve hızlı hizmetler sunuyoruz.

Yapı Bakımından Birbirine Benzer Olan Dünya Dilleri

Dünya dilleri yapı bakımından 3 farklı şekilde incelenir. Bunlar şu şekildedir:

 • Tek Heceli Diller

Tek heceli dillerde yer alan sözcüklerde çekim eki bulunmaz. Bu sözcüklerin hiç biri herhangi bir ek almadan veya değişime uğramadan kullanılır. Sözcüklerin kullanımında vurguya yer verilir. Aynı zamanda sözcükleri anlamlandırmak için cümle içerisindeki yerine ve hangi sözcüklerle kullanıldığına özen gösterilir. Buna göre herhangi bir sözcük 15 farklı anlama dahi gelebilir. Dünya genelinde bu gruba giren diller ise; Çince, Vietnam dili, Himalaya ve Afrika dillerinden bazıları, Avrupa’da Bask dili şeklindedir.

 • Eklemeli (Bitişken) Diller

Eklemeli yani bitişken dillerde sözcükler birden fazla heceli olabilir. Ayrıca sözcüklere yapım ve çekim ekleri gelebilir. Getirilen eklerin kökle kaynaşması sonucu sözcükler farklı anlamlar kazanabilir. Eklemeli diller arasında başta Türkçe olmak üzere; Moğolca, Mançu-Tunguz, Japonca, Fince, Macarca, Samoyetçe ve Asya ile Afrika dillerinden bazıları yer alır.

 • Çekimli (Bükümlü) Diller

Çekimli, diğer adıyla bükümlü dillerde sözcüklere çekim eki gelir. Böylece gelen ekle birlikte kökte de bazı ünlü değişimleri gerçekleşir. Değişime uğrayan kökün anlamında da değişiklik yaşanır. Böylece yeni sözcükler ve kavramlar ortaya çıkar. Çekimli diller içerisinde Arapça, Hintçe, Almanca, Farsça ve Fransızca bulunur.

Köken Bakımından Birbirine Benzer Olan Dünya Dilleri

Yapı bakımından benzer olan dillerin dışında köken olarak da birbiriyle özdeşleşen dünya dilleri vardır. Bu tür diller kendi aralarında akraba diller olarak ifade edilir. Dünya genelinde köken nedeniyle akraba olan diller ise şu şekilde listelenebilir:

1- Hint - Avrupa Dilleri Ailesi:

Hint - Avrupa ailesinde yer alan diller Asya ve Avrupa kolu olarak iki farklı grupta incelenir. Bunlar şu şekildedir:

 • Asya Kolu: Hintçe, Farsça, Ermenice
 • Avrupa Kolu:
  1. Germen Dilleri: Almanca, İngilizce, Felemenkçe
  2. Romen Dilleri: Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca
  3. İslav Dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe

 

2- Hami-Sami Dilleri Ailesi: Akatça, Arapça, İbranice

3- Bantu Dilleri Ailesi: Orta ve Güney Afrika’da yaşayan Bantu Topluluğunun konuştuğu dil bu ailedendir.

4- Çin Dil Ailesi: Tibetçe ve Çince bu aileden sayılır.

5- Ural- Altay Dilleri Ailesi:

 • Ural Kolu: Fince, Macarca, Samoyetçe
 • Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Mançuca

 

Dil ve kültür bağlamında daha fazla bilgi almak isterseniz de “Dil, Kültürü Etkiler Mi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Bültene Kayıt Ol!
Tüm Gelişmelerden Haberdar ol!
İlginizi Çekebilir
whatsapp