Gizlilik Politikası ve Çerezler
/uploads/files/01-08-2021/fc2e5084.png

I. Gizlilik Politikası

Türkiye  yasaları uyarınca kurulmuş ve şirket merkezi Batı Mah. Gazipaşa Cad. Mahir Çelebi İş Merkezi Kat 2 Daire 55 Pendik, İstanbul adresinde yer alan Focus Tercüme şirketi (bundan sonra Focus Tercüme ), Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve (EU) 2016/679 sayılı Yönetmeliği’nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği – bundan sonra GVKY) ve İtalyan veri koruma yasasının koşullarına uygun olarak ‘focustercume .com’ alan adıyla anılan sitenin kullanıcılarının gizliliğine saygı gösterir ve bu gizliliği korur; bu amaçla kullanıcıların haklarına zarar vermemek için mümkün ve uygun olan her türlü çabayı gösterir.

İşbu gizlilik politikasının amacı, hangi kişisel verilerin neden toplandığı, nasıl kullanıldığı ve korunduğu, kullanıcıların hangi şahsi haklara sahip olduğu da dahil olmak üzere Focus Tercüme’nin gizlilik alanında uyguladığı prosedürlerin kullanıcılar tarafından anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

Bu gizlilik politikası, focus.com sitesinin referansta bulunduğu web sitelerini veya hizmetleri yönetenler de dahil olmak üzere üçüncü şahısların gizlilik koşulları, bilgilendirme hizmetleri veya diğer uygulamalarına ilişkin yükümlülüğümüz için geçerli değildir ve bu yükümlülüğü kapsamamaktadır.

Bu gizlilik politikası, kullanıcılar www.focustercume..com web sitesiyle etkileşimde bulunduğunda Focus Tercüme'nin elde ettiği veya işlediği tüm kişisel veriler için geçerlidir. Bazı örnekler arasında hizmetlerimizin satın alınması ve kullanılması, pazarlama iletilerine yanıt verilmesi ve Focus Tercüme müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmesi yer almaktadır. Bu etkileşimler ziyaretçileri, müşterileri, tedarikçileri ve/veya iş ortaklarını da kapsayabilir.

Focus Tercüme aynı zamanda, focustercume.com sitesi dışında kalan ve diğer gizlilik politikalarının gerekli olduğu alanlarda da kişisel verileri işlemektedir.

II. Veri İşleme Hakkında Genel Bilgiler

Bu gizlilik politikasında "kişisel veri" terimi kullanıcılara işaret eden bilgiler anlamına gelir. Doğrudan veya sahip olduğumuz diğer bilgilerle birlikte kullanıcıları tanımlamamıza olanak tanır.

Genel İtibarıyla Sitenin Kullanıcıları

Focus Tercüme, kullanıcı verilerini izin alarak işler. Kullanıcılar, Focus Tercüme'nin sitesini kullanarak veya bu siteden fikir alarak bu gizlilik politikasını açıkça kabul etmiş ve kişisel verilerinin gerektiğinde hizmetin sağlanması için üçüncü şahıslara ifşa edilmesi de dahil olmak üzere aşağıda belirtilen amaç ve yöntemler kapsamında işlenmesine izin vermiş olurlar. Verilerin sağlanması, daha sonra da toplanıp işlenmesi için izin verilmesi isteğe bağlıdır. Kullanıcı izin vermeyebilir ve verdiği izni istediği zaman iptal edebilir. Ancak iznin verilmemesi halinde, bazı hizmetlerin sunulmasını imkansız hale gelebilir ve sitede göz atma deneyimi riskli olabilir.

Müşteriler

Focus Tercüme, hizmetlerin ifasında gizliliği en üst düzeyde tutmak amacıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlere uygun her türlü şeyi yapacaktır. Tüm metinler, yapılan işin niteliği, müşterinin çeviri amacıyla iletmiş olduğu kişisel verileri ve müşteri tarafından Focus Tercüme'ye verilmiş olan her türlü bilgi büyük bir gizliliğe tabidir ve toplanan kişisel veriler, GVKY'nin 6. Maddesine uygun olarak işlenecektir.

Focus Tercüme, temin edilen bilgileri özellikle sözleşmenin ifası (ve sözleşme öncesinde alınan önlemlerin uygulamaya konması) için kullanacaktır ve faaliyetleri veya danışmanlık hizmetleri kapsamında bu bilgileri öğrenmesi gereken yetkili çalışanlar veya onların yetkili alt yüklenicileri dışında bu bilgiler müşterinin önceden yazılı izni olmadan kamuya veya üçüncü şahıslara ifşa edilemez. Focus Tercüme, bu bilgileri kanunen ifşa etmek zorunda kalırsa veya Focus Tercüme'nin ifşa edip etmediğine bakılmaksızın bu bilgiler, kamuya açıksa veya kamuya açık hale gelirse yukarıda belirtilen taahhütler geçerli olmayacaktır. Aynı durum, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin âli menfaatleri nedeniyle kişisel verilerin işlenmesi gerektiği durumlar veya verilerin işlenmesinin Focus Tercüme veya üçüncü şahısların meşru çıkarlarının korunması için gerekli olduğu durumlar (bu durum veri sahibinin haklarından daha önceliklidir) için de geçerlidir.

Tedarikçiler ve Ortaklar

Serbest zamanlı tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın (tedarikçiler, çevirmenler, grafik tasarımcıları, iştirakler, danışmanlar, vb.) kişisel verileri büyük bir gizlilikle ele alınacaktır. Üçüncü şahıslara yalnızca sitemizde yayınlanan kullanıcı adı, ana dil, iş deneyimi ve çalışmalar gibi bilgiler iletilecektir. Ad, soyadı, doğum tarihi, adresler ve telefon numaraları gibi sair bilgiler, ilgili kişiyle olan iş ilişkisinin doğru bir şekilde yürütülmesini ve her türlü yasal yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yalnızca Focus Tercüme ve yetkili tedarikçileri tarafından işlenecektir (ör. muhasebeciler, bankalar, vb).

III. Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler. Web Tarama Verileri

Tüm web sitelerinde olduğu gibi bu site de kullanıcı ziyaretlerinden alınan bilgilerin otomatik olarak toplanıp işlendiği günlük dosyalarından yararlanmaktadır. Toplanan bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • İnternet Protokolü (IP) Adresi
 • Siteye bağlanmak için kullanılan tarayıcı türü ve cihaz parametreleri
 • İnternet Servis Sağlayıcısının (ISS) Adı
 • Ziyaret/istek tarihi ve saati
 • Geçerli durumlarda tıklama sayısı
 • İsteği sunucuya göndermek için kullanılan yöntem
 • Yanıt olarak alınan dosyanın büyüklüğü
 • Sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösteren dijital kod
 • İşletim sistemi ve kullanıcının bilgi teknolojileri (IT) ortamıyla ilgili diğer parametreler

Sitenin doğru bir şekilde çalıştığını teyit etmek amacıyla ve güvenlik nedenleriyle yukarıda listelenen bilgiler, otomatik olarak işleme alınır ve özel olarak birleştirilerek toplanır. Güvenlik nedenleriyle (spam filtreleri, güvenlik duvarları, virüs algılama), otomatik olarak kaydedilen veriler de IP adresi (en azından o an için başlangıç kaynağını eşsiz bir şekilde belirleyen adres) gibi kişisel verileri içerebilir. Bu veriler, siteyi zarara uğratmaya, diğer kullanıcılara zarar vermeye, kötü niyetli faaliyetleri gerçekleştirmeye ve suç teşkil eden eylemlerde bulunmaya yönelik teşebbüsleri engellemek için konuyla ilgili geçerli yasalara uygun olarak kullanılabilir. Bu tür veriler, siteyi ve kullanıcıları korumak için kullanılır.

Belirtilen veriler, yalnızca web sitesinin kullanımına ilişkin anonim istatistiksel bilgiler elde etmek ve sitenin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır. Dolayısıyla, veriler işlendikten hemen sonra silinir. Güvenlik amacıyla kullanılan veriler (siteye zarar verme teşebbüslerini engelleme) yedi gün saklanır.

IV. Çerez Kullanımı

Çerezlerin Tanımı

Çerez, ziyaret edilen web sitesi tarafından tarayıcıya gönderilen, daha sonra da kullanıcının bilgisayarının sabit diskinde saklanan küçük bir metin dosyasıdır. Web sitesine tekrar bağlandığınızda, çerezler onları gönderen web sitesi tarafından yeniden okunur ve tanınır. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, üçüncü şahıs bir web sitesinden diğer alan adlarındaki web sayfalarına bağlantılar gibi çerezler ("üçüncü şahıs çerezler" denir) alabilirsiniz.

Çerezler, web sitesine kullanıcının cihazını tanıması için izin verme veya oturumları takip etme ve sunucuya erişim sağlayan kullanıcılar hakkında belirli bilgileri saklama gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.

Çerez Türleri

Teknik Çerezler, web sitesinin düzgün bir şekilde çalışması ve kullanıcının sunulan hizmetten yararlanmasına imkan sağlanması için gereklidir.

İşlevsel Çerezler, web sitesinde gezinmeyi kolaylaştırmak, seçili ayarları saklamak ve isteğe göre uyarlanmış özellikler sunmak için kullanılır.

Analitik Çerezler, web siteler tarafından kullanım alışkanlıkları, ziyaret edilen sayfalar ve göz atma sırasında oluşabilecek tüm hatalar hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu çerezler, kullanıcının bilgisayarını tespit edilmesini sağlayacak bilgileri toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir ve bu nedenle anonimdir.

Ziyaretçi siteyi kullanarak çerezlerin kullanımını açıkça kabul etmiş olur.

Çerezleri Devre Dışı Bırakma

Çerezler tarayıcıyla ilişkilendirilir ve herhangi bir zamanda doğrudan tarayıcıdan devre dışı bırakılarak çerez kullanımına verilen izin reddedilebilir/geri çekilebilir. Çerezlerin devre dışı bırakılması sitenin bazı özelliklerinin düzgün bir şekilde kullanılmasını önleyebilir.

Her tarayıcının ayarları yönetmek için farklı bir prosedürü vardır. Aşağıda her tarayıcıya özel talimatlar verilmiştir:

 • Internet Explorer'da çerezlerin yönetilmesi
 • Internet Explorer'da çerezlerin silinmesi
 • Firefox'ta çerezlerin yönetilmesi
 • Firefox'ta çerezlerin silinmesi
 • Chrome'da çerezlerin yönetilmesi
 • Safari ve iOS'ta çerezlerin yönetilmesi

V. Üçüncü Şahıs Çerezler

Bu site, kullanıcılara ilave hizmetler ve özellikler sunmak için kullanılan üçüncü tarafların çerezleri için de aracı görevi üstlenmektedir. Bunlar aynı zamanda web sitesindeki kullanıcı deneyimini (sosyal medya linkleri ve videolar gibi) geliştirir. Üçüncü tarafların çerezleri bu site tarafından kontrol edilmez, tamamen üçüncü taraflarca yönetilir. Dolayısıyla bu çerezlerin kullanılmasına, amaçlarına ve devre dışı bırakılmasına ilişkin bilgiler, aşağıda belirtilen sayfalarda doğrudan üçüncü şahıslar tarafından sağlanmaktadır.

DMP

Çerezin adı: 3rdplace
Amacı: 3rdPlace, online kullanıcıların davranışlarına ve ilgi alanlarına göre profil oluşturma ve reklamcılık hizmetleri sunar.
Türü: Üçüncü taraf
Süresi: Kalıcı
Onay: Gerekli
Daha fazla bilgi: Gizlilik politikası ve izlemeyi kaldırma imkanı şu internet adresinde bulunabilir: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Sosyal Ağlar

Bu web sitesi, içeriği en sevdiğiniz sosyal ağlarda kolayca paylaşabilmenizi sağlamak amacıyla sosyal ağlar için eklenti ve/veya düğmeler içermektedir. Kullanıcıların gizliliğini korumak amacıyla bu eklentiler, kullanıcılar sayfaya erişim sağladığında herhangi bir çerez ayarlanmamasını sağlayacak şekilde programlanmıştır. Sosyal ağlar tarafından bu şekilde sağlanıyorsa kullanıcılar eklentiyi etkili ve gönüllü bir şekilde kullandığında çerezler ayarlanabilir. Kullanıcının web sitesine bir sosyal ağa giriş yapmış olarak göz atması halinde, sosyal ağa kayıt olduğu esnada bu site aracılığıyla gönderilen çerezlerin kullanılmasına izni vermiş olacağını lütfen unutmayın.

Eklentiler aracılığıyla elde edilen verilerin toplanması ve kullanımı, sosyal ağların ilgili gizlilik koşulları tarafından düzenlenmektedir. Bu gizlilik koşullarına da referansta bulunulması gerekmektedir.

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google+

VI. Bülten ve e-posta

Kullanıcılar, sipariş onayı, Bülten aboneliği onayı veya Focus Tercüme hizmetleri hakkında bilgilendirilmek için onay gibi çeşitli nedenlerle Focus Tercüme e-postalar alabilir. Ayrıca tekliflerimizi en iyi hale getirmek ve uyarlamak amacıyla e-postanın açılıp açılmadığını ve e-posta içerisindeki hangi bağlantıların tıklandığını takip ederiz (örneğin "İzleme Pikseli" (Tracking Pixel) aracılığıyla). Bu verileri, Müşteriye özel olarak hazırlanmış Bülten içeriğini gönderebilmek için kullanırız.

Kullanıcılar, www.focustercume.com adresine girerek bu tür işlemleri reddebilirler. Örneğin çevrimiçi profillerini değiştirebilir veya Bültenimize aboneliklerini iptal edebilir veya Veri Sorumlusu ile aşağıdaki adresten iletişime geçebilirler.

VII. Veri İşleme Konumu

Bu site tarafından toplanan veriler, Veri Sorumlusunun genel merkezinde ve web barındırma hizmeti sağlayıcısının veri merkezinde işlenir. Verilerinden işlenmesinden sorumlu olan ve Veri Sorumlusu adına verileri işleme alan web barındırma hizmeti sağlayıcısı Hitachi CBT, Avrupa Ekonomik Alanı'nda yer almaktadır ve Avrupa standartlarına uygun olarak faaliyet gösterir.

VIII. AB Üyesi Olmayan Ülkelerde Veri Aktarımı

Bu site, toplanan bazı verileri Avrupa Birliği bölgesi dışında yer alan hizmetlerle paylaşabilir. Bu verileri, sosyal eklentiler ve Google Analytics aracılığıyla Google, Facebook ve Microsoft (LinkedIn) ile paylaşır. Aktarım yetkisi, özellikle 1250/2016 numaralı resmi hüküm (Güvenlik Kalkanı) başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin ve kişisel verilen korunmasından sorumlu Garantör Ülkenin belirli resmi hükümleri esas alınarak verilir. İlave bir izne ihtiyaç duyulmaz. Yukarıda anılan şirketler, Güvenlik Kalkanı'na bağlı olduklarına dair taahhütte bulunmuştur.

Güvenlik önlemleri

Bu site, kullanıcıların verilerini yasal ve uygun bir şekilde işler; verileri yetkisiz erişim, ifşa, değişiklik ve yetkisiz imhaya karşı korumak için uygun güvenlik önlemlerini alır. Veriler, bilgisayar ve/veya elektronik araçlar kullanılarak işlenir. Kişisel verileri korumak için şirketimizde organizasyonel, teknik ve idari düzeyde uygun önlemler alınır ve belirtilen amaçlarla çok yakından ilişkili kıstaslar kullanılır. Ancak hiçbir veri aktarımının ve hiçbir veri saklama sisteminin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Bizimle olan etkileşimlerinin artık güvenli olmadığını düşündürecek sebepleri olan kullanıcıların bu sorunu derhal bildirmeleri rica edilir.

Bazı durumlarda Veri Sorumlusunun yanı sıra web sitesinin işletilmesi sürecine dahil olan diğer taraflar (idari birim, satış departmanı, hukuk departmanı ve sistem yöneticisi personeli) veya gerektiğinde kişisel verileri işleme almak üzere Veri Sorumlusu tarafından görevlendirilebilecek olan harici şahıslar (örneğin üçüncü şahıs teknik hizmet sağlayıcıları, posta kuryeleri, yer sağlayıcılar, IT Şirketleri ve iletişim kuruluşları) saklanan kişisel verilere erişim sağlayabilir.

Kullanıcıların kişisel verileri, toplanma amaçları ışığında gereken veya izin verilen süre boyunca saklanacaktır. Veri saklama sürelerini belirlemek için benimsenen kıstaslar şunlardır: (i) kullanıcıların focustercume.com sitesini düzenli olarak kullandıkları zaman zarfı; (ii) bir sözleşmeyi veya tabi olduğumuz bir yükümlülüğü yerine getirme ihtiyacı; (iii) hukuki durumumuz (örneğin zaman sınırlamaları, ihtilaflar veya yönetmeliğe uygunluk kontrolleri) ışığında verileri elde tutma fırsatı.

X. Kullanıcı Hakları

GVKY ve İtalyan yönetmelikleri uyarınca kullanıcı, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklarını mevcut yönetmelikte belirtilen şekilde ve ilgili kısıtlamalara uygun olarak kullanabilir:

 • Kendisi hakkında kişisel verilerin bulunduğuna dair onay talep etme (erişim hakkı)
 • Kaynağını bilme
 • Anlaşılır iletiler alma
 • İşleme kıstasları, yöntemleri ve amaçları hakkında bilgi sahibi olma
 • Verilerin güncellenmesini, düzeltilmesini, bütünleştirilmesi, iptal edilmesini, anonim hale getirilmesini ve yasalara aykırı şekilde işlenen verilerin engellenmesini talep etme (toplanma amaçlarına ulaşmak için artık gerekli olmayan veriler de dahil)
 • Onay tabanlı işleme söz konusu olduğunda, Veri Sorumlusuna sizin hakkınızda iletilen verilen için maliyeti karşılığında, yapılandırılmış ve okunabilir formatta, veri işlemcisi tarafından derlenmiş ve elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılan formatta destek alma
 • Denetleyici Kuruma şikayette bulunma hakkı
 • Ayrıca daha genel olarak yasanın mevcut hükümleri tarafından kabul edilen tüm hakları kullanma

İstekler Veri Sorumlusuna iletilmelidir. Ayrıca kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin haklarını, www.Focus Tercüme.com adresine girerek kullanabilir. Örneğin çevrimiçi profilini değiştirebilir veya Bültenimize aboneliğini iptal edebilir veya Veri Sorumlusu ile aşağıdaki adresten iletişime geçebilir. Talebe geçerli yasalara uygun olarak cevap vereceğiz. Kullanıcıları taleplerinde değiştirilmesini istedikleri kişisel verileri belirtmeye, bu verilerin veri tabanımızdan silinmesini isteyip istemediklerini bildirmeye veya kişisel verilerini kullanmamıza getirmek istedikleri kısıtlamaları belirlemeye davet ediyoruz. Kayıt amacıyla ve/veya değişiklik ya da iptal talebinden önce kullanıcılar tarafından başlatılan işlemleri tamamlamak için bazı bilgileri elimizde bulundurmamız gerekebileceğini unutmayınız.

XI. Ebeveynler için Özel Bilgiler

Yürürlükteki yasalar uyarınca, focustercume.com sitesi çocuklara yönelik değildir ve reşit olmayanlardan bilerek kişisel bilgiler toplamayız. Ancak Focus Tercüme, reşit olmayanlara ait kişisel verilerin toplanması, kullanılması veya ifşa edilmesi için ebeveyni veya yasal vasisinin izninin alınmasını gerekli kılan yasal hükümlere uymayı taahhüt eder. Reşit olmayanların gizliliğini korumaya kararlıyız; ebeveynleri ve vasileri çocuklarının internetteki faaliyetleri ve ilgi alanlarında aktif rol almaları yönünde teşvik ediyoruz.

Bir ebeveyn ya da vasi olarak reşit olmayan bir çocuğun izniniz olmadan kendi kişisel verilerini bize sağladığını fark ederseniz, sizi aşağıdaki adresten Veri Sorumlusuyla iletişime geçmeye davet ediyoruz. Reşit olmayan bir kişinin bize kişisel verilerini sağladığını öğrenirsek, ilgili verileri dosyalarımızdan çıkarırız.

XIV. Güncellemeler

Bu gizlilik politikası 25 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.

whatsapp