Dünyada En Çok Konuşulan 5 Dil

İnsanların iletişim aracı, konuştuğu dillerdir. Teknoloji ve sosyal medya ile dilimiz evrimleşiyor ve gelişiyor. Dil için birçok lehçe ve diyalekt bulunsa da aynı dil başlığı altında toplanıyor. 

Peki, dünyada en çok konuşulan diller için bir sıralama yapabilir miyiz? Sayısal verilere ulaşmak dilin kendi içerisindeki lehçe kırılımlarıyla zor olsa da kabaca İngilizce tercüme, Mandarin, Hintçe, İspanyolca tercüme ve Arapça çeviri diyebiliriz. 

En Çok Konuşulan Dil İngilizce Değilse!

Aslında konuya ana dili en çok konuşulan olarak bakarsak ilk dil İngilizce olmayacaktır. Ana dili olarak dünyada en çok konuşulan dil 1,3 milyar yerli konuşanıyla Çin olacaktır. Yani her altı kişiden birinin Çinçe konuştuğu bir dünyadayız.

Ana Dili Olmadan En Çok Konuşulan Dil İngilizce

Ana dili olmaksızın öğrenilip de konuşulan diller başlığında baktığımızda ilk sıraya İngilizce yerleşiyor. 1,3 milyarı aşan İngilizce konuşan insan var. Bu sayı gün geçtikçe de artmaya devam ediyor.

En Çok Konuşulan İkinci Dil Çince

Çin, ülkenin yüzölçümü ve nüfusuyla öne çıkıyor. Buna göre konuşulan yerli dil olarak lehçe ayırmadan topladığımızda dünya genelinde en çok konuşulan ikinci dil olma özelliği taşıyor.

Çince’den Sonra En Çok Konuşulan Dil Hintçe

Çin gibi Hindistan da, yüzölçümü ve nüfusuyla büyük ölçüde Hintçe dilinin konuşulmasını sağlayan ülke sınıfında. Bugün dünyada 615 milyon kadar Hintçe konuşan insan olduğunu söyleyebiliriz ve spritüel gelişimlerle de Hintçeye olan ilgi arttığı gözlemleniyor.

İspanyolca En Çok Konuşulan Diller Arasında Yükseliyor

Anadili düzeyinde en çok konuşulan dil olan Çince sonrasında bayrağı İspanyolca alıyor. Amerika kıtasının kuzey ve güneyinde hâkimiyet gösteren İspanyol ana dil düzeyinde kültürel ve politik anlamda da öne çıkıyor. 

Dünya gelelinde değerlendirildiğinde 534 milyon İspanyolca konuşan kişi olduğunu söyleyebiliriz. Belki biraz daha kültürümüzün canlılığına yakın bu dil konuşmak isteyebilirsiniz.

Fransızca Ve Arapça Beşinci Sırayı Zorluyor

Fransızcanın kendi ülkesindeki milliyetçi hakimiyetinden öte, Arap bölgesindeki baskınlığı, bu bölgede resmi dilin iki dil olarak kabul edilmesine neden oluyor. Fransızcanın çok konuşulmasında birçok ülkedeki Fransız okullarının etkisi de önem kazanıyor. Özellikle Arap bölgesindeki hakimiyet ve etkisiyle, Fransızcanın Arapça ile burun buruna bir seviyede diyebiliriz. Arapça Müslüman toplumların, Arap yarımadası ve Afrika’nın konuştuğu dil olma özelliği ile en çok konuşulan diller arasında yer alıyor. Dünyada toplamda 280 milyon kadar Fransızca ve yine bu nüfus civarında Arapça bilen kişi vardır.

Amman ve Fas’ta konuşulan Arapçanın farklı olduğu görüşünde olanlar varsa da Çince gibi tek bir dil altında toplanarak Arapça olarak kabul ediliyor. Fransızca, yerlisi tarafından dünya listelerine girmese de hakim olduğu topraklarda ikinci resmi dil kullanımını yaygınlaştırdığı için en çok konuşulan dil olma özelliği taşıyor. Buna kıyasla Arapçanın hakim olduğu coğrafi bölge, Ortadoğu ve Afrika dil, din ve kültür olarak yadsınamaz ölçüdedir.

Bültene Kayıt Ol!
Tüm Gelişmelerden Haberdar ol!
İlginizi Çekebilir
whatsapp